Redizajnirane putanje za sletanje aviona drastično smanjuju zagađenje

Putanje za sletanje aviona u zoni Hjustonskih aerodroma (S.A.D.) dizajnirane su tako da se skrati vreme sletanja i drastično smanji količina utrošenog goriva pri sletanju. Ovime se direktno smanjuje zagađenost i buka u gradu i okolini, ali i količina novca koju aviokompanije moraju da izdvoje za gorivo, a samim tim i cena putovanja.

Hjuston se nalazi u Teksasu, na jugu SAD, i jedan je od najvećih gradova u centralnom delu zemlje, približno na pola puta između istoka i zapada. Svakog dana stotine aviona sleće na aerodrome u gradu i okolini, koji predstavljaju veoma važno saobraćajno čvorište.

Do sada su u metro zoni Hjustona postojale dve ulazne tačke, jedna na zapadu i jedna na istoku, kroz koje je prolazila putanja većine letova. Redizajnom ovih ruta dodata je još po jedna tačka ulaska sa svake strane, čime su rute rasterećene. Takođe, putanja je izmenjena tako da se spuštanje ne odvija stepenasto, već linearno, što se pokazalo kao znatno optimalnije, budući da tako avioni mogu dalete preko 160km sa minimalnim radom motora.

Izvor: Wired

Budući da broj sletanja u Srbiji i okolini nije mnogo manja, kada bi se u ovom delu Evrope primenila praksa iz Hjustona, svakako bi zagađenje vazduha bilo na mnogo nižem nivou.